Wereldateliers

In onze schoolvisie benadrukken we sterk het belang van meertaligheid, versterkt talenonderwijs en talensensibilisering.

We stimuleren onze leerlingen dan ook om met een open blik naar andere culturen en talen te kijken.

In het kader van deze meertaligheid werken we onze ‘wereldateliers’ uit, waarin telkens een ander werelddeel aan bod komt.

We focussen op verschillende thema’s (zoals voeding, muziek, cultuur, wonen) en pakken deze op een talige en creatieve manier aan.

Alle kinderen, van de jongste kleuters tot de oudste leerlingen, werken samen aan dit proces, waardoor we niet alleen vakoverschrijdend maar ook klasoverschrijdend kunnen werken.

IMG_4058
IMG_3981
IMG_4016