Alle communicatie en briefwisseling verloopt via smartschool.

Op regelmatige basis ontvangt u mails van de school ( vragen, info schoolorganisatie of evenementen, uitnodiging activiteiten,…). Het zou jammer zijn als u belangrijke informatie zou missen. Wij willen dan ook aanraden om dagelijks uw smartschool even te controleren. Informatie kan steeds worden doorgegeven via smartschool. De mails worden tijdens de schooldagen dagelijks doorgenomen. Indien u vragen heeft voor een bepaalde leerkracht, kan u rechtstreeks naar de leerkracht mailen.

In de map ‘Intradesk’ > ‘leerlingen - ouders’ kan u alle documenten, brieven, schoolreglement en informatie terugvinden.
Evenals kan u te allen tijde de leerkrachten, leerlingensecretariaat en directie via smartschool contacteren.
TIP : smartschool bestaat ook als app voor uw mobiele telefoon.

klik hier