De TalenTuin Lummen is een GO! Daltonschool waar we kinderen laten opgroeien tot zelfstandige en verantwoordelijke mensen die  kunnen samenwerken en dankzij hun talenkennis en zelfvertrouwen uitdagingen aangaan en kansen opzoeken. Onze school wil een veilige en betekenisvolle leer- en oefenplaats zijn, waar leerlingen actief betrokken worden bij hun eigen leerproces. Een plaats waar ze vol vertrouwen hun eigen talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen.

Het Daltononderwijs is ontwikkeld door Helen Parkhurst, een onderwijzeres uit Wisconsin. Helen Parkhurst - de geschiedenis
Deze daltonpedagogiek ondersteunt volledig de waarden van het pedagogisch project van het GO!

We stellen zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerking centraal in onze werking. Leerplezier vergroten speelt hierbij een belangrijke rol. We willen de kinderen niet alleen kennis bijbrengen, maar we hechten ook veel belang aan sociale, culturele en ethische waarden. Bovendien bevordert leren in een groene omgeving het respect voor de natuur.

Wij stimuleren kinderen om hun eigen talenten te ontdekken en te versterken, maar helpen hen ook om die van anderen te waarderen.


klik hier voor onze voorstellingsfolder

Onze Daltonpijlers met versterkt talenonderwjis

Zelfstandigheid

Verantwoordelijkheid

Samenwerken

GO! Next daltonschool De Talentuin

Windmolenstraat 9  3560 Lummen
013 52 13 42
info@daltonschooldetalentuin.be
http://www.daltonschooldetalentuin.be