Kiezen voor Daltonschool De TalenTuin is kiezen voor een methodeschool met versterkt talenonderwijs.  In ons onderwijs hebben wij aandacht voor het aanleren van kennis en vaardigheden volgens de principes van kwaliteitsvol onderwijs.

De school is niet enkel een plaats waar je kennis opdoet, maar ook een plek waar je je veilig voelt, waar je leert omgaan met anderen en waar je de ruimte krijgt om jezelf te ontwikkelen.

Dit doen we via onze Daltonpijlers:

  • zelfstandigheid
  • verantwoordelijkheid
  • samenwerken

We leggen ook ook de focus op versterkt talenonderwijs op een speelse en laagdrempelige manier.  Onze belangrijkste doelstelling is dat leerlingen spreekdurf ontwikkelen,   … in de standaard Nederlandse taal.  Vanaf de basisschool zetten we in op het versterken van de taalvaardigheid in het Standaardnederlands.  Het Nederlands goed leren beheersen vormt de basis voor een succesvolle schoolloopbaan en het latere leven. Daarom is dit de start van ons talenonderwijs.

Ons versterkt talenonderwijs zet, naast de beheersing van het Nederlands, ook in op de beheersing van vreemde talen. Wie meerdere talen beheerst, zal hier later ook de voordelen van ervaren op maatschappelijk, professioneel en persoonlijk gebied.  In onze school krijgen de leerlingen vanaf de 2de kleuterklas taalinitiatie Frans. Zij zetten op een speelse en creatieve manier hun eerste stappen in een vreemde taal. Vanaf het eerste leerjaar krijgen de leerlingen een tweede taalbad en maken ze spelenderwijs kennis met de Engelse taal. Met ons talenonderwijs willen we dat de leerlingen vertrouwd raken met de vreemde taal en cultuur en zelfvertrouwen opbouwen in het leren ervan.

Naast de taalinitiatie zetten wij sterk in op de talige diversiteit binnen de klas om onze  leerlingen extra kansen te bieden om samen te leren.  We werken ook met verschillende externe partners samen om op een creatieve manier kennis te maken met taal en cultuur van andere landen.

Ons groen domein is een rijke, prikkelende leeromgeving.  De natuur creëert rust en geeft energie aan onze leerlingen.  Ze kunnen samen spelen, onderzoeken en hun talenten ontdekken.  Dit leidt tot een grotere leermotivatie, meer zelfvertrouwen om zo ook tot betere leerprestaties te komen.

Bonjours, je m'appelle Georges

Hello, my name is Georges

Hallo, mijn naam is Georges

GEORGES

GO! Next daltonschool De Talentuin

Windmolenstraat 9  3560 Lummen
013 52 13 42
info@daltonschooldetalentuin.be
https://daltonschooldetalentuin.be