Taalinitiatie

Met het aanbieden van taalinitiatie Frans en Engels willen we onze leerlingen op een speelse en creatieve manier laten kennismaken met de Franse en Engelse taal.

De nieuwe Franse en Engelse woordenschat wordt vanuit verschillende thema’s aangeboden en een gevarieerde herhaling zorgt ervoor dat de leerlingen de nieuwe woorden gemakkelijker onthouden en gaan gebruiken.

Kinderen pikken een vreemde taal spontaan op door te luisteren naar een verhaal, door te kijken naar een prentenboek of door het zingen van een liedje.

Bovendien wordt er in de lessen taalinitiatie vakoverschrijdend gewerkt: wiskunde, mens en maatschappij, wetenschappen en techniek, lichamelijke opvoeding en muzische vorming komen op een taalinitiërende manier aan bod.

DAL3 en DAL4 - 5
DAK2 en DAK 3 - 24 - kopie - kopie

GO! Next daltonschool De Talentuin

Windmolenstraat 9  3560 Lummen
013 52 13 42
info@daltonschooldetalentuin.be
http://www.daltonschooldetalentuin.be