Schoolraad

Wat doet de schoolraad?

In essentie is de schoolraad een overleg- en adviesorgaan. Hij bestaat uit personeelsleden, ouders en vertegenwoordigers uit de ruimere omgeving van de school (de sociale, economische en culturele milieus).

De directeur woont de vergaderingen bij met raadgevende stem. De schoolraad wordt verkozen voor een periode van 4 jaar.

Een schoolraad verstrekt over sommige zaken adviezen aan de directeur van de school, aan de algemeen directeur en aan de raad van bestuur van de scholengroep. De schoolraad heeft ook recht op overleg met de directeur over een aantal materies.

De schoolraad vergadert ongeveer 4 x per jaar. Dit kan zowel op school als digitaal zijn. Tijdens deze vergaderingen geeft de directeur uitleg over de werking en formuleert de schoolraad adviezen.

Onze schoolraad bestaat uit:

Ouders

  • Inne Weyens
  • Vanessa Haegeman
  • Elke Ilegems

Personeelsleden

  • Joke Maes
  • Stéphanie Monteleone
  • Caresse Degens

vertegenwoordigers SEC- milieus /gecoöpteerde leden

  • Philip Beliën

GO! Next daltonschool De Talentuin

Windmolenstraat 9  3560 Lummen
013 52 13 42
info@daltonschooldetalentuin.be
https://daltonschooldetalentuin.be