LEERLINGENBEGELEIDING

zorgcoördinator

De uitbouw van een goede zorgwerking veronderstelt steeds het uitvoeren van zorgtaken op drie niveaus.
a. Het coördineren en het stimuleren van zorginitiatieven: ‘het niveau van de SCHOOL’
b. Het ondersteunen van de leerkrachten: ‘het niveau van de KLAS’
c. Het begeleiden van de leerlingen: ‘het niveau van het KIND’

De zorgtaken op deze drie niveaus mogen niet van elkaar gescheiden worden.
De zorgcoördinator is het aanspreekpunt voor zowel leerlingen als leerkrachten, ouders, externe hulpverleners, …

Tine Vanderheiden is onze zorgcoördinator. Je kan haar bereiken via mail : zorg@daltonschooldetalentuin.be

CLB

Naast het zorgteam volgt ook het CLB-team de evolutie van onze kinderen doorheen de basisschool. Ouders en leerlingen kunnen hier ook steeds met hun vragen terecht.

Jelle D'hont is het aanspreekpunt van het CLB voor onze school.

Voor dringende vragen kan je hem bereiken via mail: jelle.dhont@clbgohasselt.be

klik hier om door te gaan naar de website van CLB GO! Hasselt.

O-Team

Het O-team biedt de school professionele ondersteuning aan de leerlingen met specifieke noden.

Juf Anche en Juf Jasmine zijn de aanspreekpunten van het O-team van onze school.

klik hier om door te gaan naar de website van het O-Team

GO! Next daltonschool De Talentuin

Windmolenstraat 9  3560 Lummen
013 52 13 42
info@daltonschooldetalentuin.be
http://www.daltonschooldetalentuin.be