Leerlingenbegeleiding

Zorgcoördinator

In onze school is er sinds september 2019 een zorgcoördinator. Samen met het team bouwt de zoco aan een sterk zorgbeleid. Dit wordt beschreven in een beleidsplan dat over de jaren heen uitgewerkt en bijgesteld wordt.

Het team creëert een veilige leeromgeving waarin we elke leerling optimale ontwikkelingskansen willen bieden. We hebben aandacht voor:

 • leren en studeren
 • het welbevinden van het kind
 • de onderwijsloopbaan
 • het psychisch, sociaal, emotioneel en fysiek welzijn

We zetten sterk in op een brede basiszorg voor al onze leerlingen. Van hieruit start onze zorgwerking en plaatsen we de nodige zorg binnen de fases van het zorgcontinuüm. Afhankelijk van de behoefte van de leerling zal de zorg een andere invulling krijgen. Naarmate een leerling meer zorg nodig heeft, verandert de rol van de betrokkenen in dit verhaal en worden er andere maatregelen genomen. De ondersteuning die geboden wordt in vroegere fases blijft belangrijk maar wordt aangevuld met extra maatregelen.

De uitbouw van een goede zorgwerking veronderstelt steeds het uitvoeren van zorgtaken op drie niveaus:

1. Leerlingniveau
 • Ondersteunen van het kind
 • Ondersteuning en opvolging over verschillende gebieden heen: cognitief, motorisch, sociaal, emotioneel
 • Kindgesprekken
 • Individuele ondersteuning en opvolging van de leerling samen met de leerkracht
 • Observaties
 • Analyse van testen en verder onderzoek indien nodig
2. Leerkrachtniveau
 • Ondersteunen van de leerkracht
 • Ondersteuning in het opvolgen van de klas over de verschillende gebieden heen cognitief, motorisch, sociaal, emotioneel
 • Klassikale ondersteuning door opstellen en opvolgen van plan van aanpak samen met de leerkracht
 • Observaties
 • Analyse van testen, sociogrammen, … en verder onderzoek
3. Schoolniveau
 • Ondersteunen van de directeur
 • Contactpersoon met externen (CLB, paramedici, dokters, …)
 • Bijscholing
 • Vernieuwingen invoeren
 • Analyse en verder onderzoek van gegevens op schoolniveau (bv. Leerlijnen, …)
 • Uitwerken van beleidsplannen (zorgbeleid, taalbeleid, nascholingsbeleid, …)
zorgcontinuum

Centrum leerlingbegeleiding

                  (CLB)

CLB_logo

Jelle 'D Hondt (CLB-medewerker)

Jelle is de contactpersoon van het CLB voor onze school. Je kan hem steeds bereiken via Smartschool, via mail jelle.dhont@clbgohasselt.be of telefonisch op het kantoor van het CLB op het telefoonnummer 011 22 17 38.

klik hier om door te gaan naar de website van CLB GO! Hasselt.

Ondersteuningsteam

Caroline, Severine, Rani

Juf Severine, juf Caroline en Juf Rani zijn de aanspreekpunten van het ondersteuningsteam van onze school.

Ze bieden de school professionele ondersteuning aan de leerlingen met specifieke noden.

Klik hier om door te gaan naar de website van het ondersteuningsteam.

GO! Next daltonschool De Talentuin

Windmolenstraat 9  3560 Lummen
013 52 13 42
info@daltonschooldetalentuin.be
https://daltonschooldetalentuin.be