Visie versterkt talenonderwijs

Onze belangrijkste doelstelling is dat leerlingen spreekdurf ontwikkelen,   … in de standaard Nederlandse taal.

Vanaf de basisschool zetten we in op het versterken van de taalvaardigheid in het Standaardnederlands.  Het Nederlands goed leren beheersen vormt de basis voor een succesvolle schoolloopbaan en het latere leven. Daarom is dit de start van ons talenonderwijs.

Een taalbeleid maakt ruimte voor de eigen taal – en dus ook de identiteit - van elke leerling. Respect voor thuistaal maakt dat leerlingen zich beter voelen op school en sterker gemotiveerd worden om te leren.

Ons versterkt talenonderwijs zet, naast de beheersing van het Nederlands, ook in op de beheersing van vreemde talen. Wie meerdere talen beheerst, zal hier later ook de voordelen van ervaren op maatschappelijk, professioneel en persoonlijk gebied. In onze school krijgen de leerlingen vanaf de 2de kleuterklas taalinitiatie Frans en Engels. Zij zetten op een speelse en creatieve manier hun eerste stappen in een vreemde taal. Met ons talenonderwijs willen we dat de leerlingen vertrouwd raken met de vreemde taal en cultuur en zelfvertrouwen opbouwen in het leren ervan.

Naast de taalinitiatie zetten wij sterk in op de talige diversiteit binnen de klas om onze  leerlingen extra kansen te bieden om samen te leren.  De leerlingen maken op een creatieve manier kennis met de taal en cultuur van andere landen.

We zetten hierbij in op de betrokkenheid van de ouders om aan talensensibilisering te doen op schoolniveau. In het verlengde daarvan stimuleert ons taalbeleid de samenwerking tussen verschillende externe partners.

JOKE IN HET BOS
pxl kleuters
pxl
DAK2 en DAK 3 - 24 - kopie - kopie
DAL3 en DAL4 - 9

GO! Next daltonschool De Talentuin

Windmolenstraat 9  3560 Lummen
013 52 13 42
info@daltonschooldetalentuin.be
https://daltonschooldetalentuin.be