Oudervereniging: De TalenTuiniers

Wat doet de oudervereniging?

De basisdoelstelling van het oudercomité is het bevorderen van de samenwerking tussen ouders en school en het meewerken aan het verwezenlijken van een opvoedingsgemeenschap, met het onderwijs- en opvoedingswelzijn van alle leerlingen voor ogen.  Daarom hecht het oudercomité een groot belang aan een goede relatie met het schoolbestuur, de directie en de leerkrachten van de school.

De Talentuiniers hebben een maandelijkse vergadering waar ouders, partners uit private of non-profit samenkomen om mee te bouwen aan de schoolwerking.

 

De Talentuiniers bestaan uit:
  • een kernteam met een voorzitter, ondervoorzitter, secretaris
  • meewerkende ouders die zich engageren bij activiteiten.
  • de vergadering gaat steeds door in bijzijn van de directeur of zijn afgevaardigde.

Heeft u zin om een actieve rol op te nemen in de organisatie? Heeft u eerder interesse om een handje toe te steken bij de activiteit zelf?

U kan steeds contact opnemen op volgend mailadres: detalentuiniers@gmail.com

talentuiniers

GO! Next daltonschool De Talentuin

Windmolenstraat 9  3560 Lummen
013 52 13 42
info@daltonschooldetalentuin.be
https://daltonschooldetalentuin.be